Sign Up To Get Our...
Free E-Book:
"Japanese Boro Farmer Garments"
Important Sale News, NewsletterShare This Page!Back | 1 | 2

Early Katazome Indigo Hemp Patched Furoshiki Textile Faux Sashiko Pattern
Click Image To See Details

Furo-Boro-3154
Early Katazome Indigo Hemp Patched Furoshiki Textile, Faux Sashiko Pattern

$895.00 Sale! $445.00
1 in stock
Early Exceptional Indigo Cotton Boro Textile Repurposed Kimono
Click Image To See Details

Boro-3153
Early Exceptional Indigo Cotton Boro Textile, Repurposed Kimono

$1595.00
1 in stock
Stunning Antique Boro Indigo Cotton Yogi Sleeping Garment Liner
Click Image To See Details

Yogi-9009
Stunning Antique Boro Indigo Cotton Yogi Sleeping Garment Liner

$2395.00
1 in stock
Indigo Cotton Boro Momohiki Worker Trouser Pants Extensive Sashiko
Click Image To See Details

Momohiki-525
Indigo Cotton Boro Momohiki Worker Trouser Pants, Extensive Sashiko

$395.00
1 in stock
Indigo Cotton KotatsuShiki Rug or Carpet Textile 43000 Sashiko Stitches
Click Image To See Details

S-Kotatsu-Shiki-6204
Indigo Cotton Kotatsu-Shiki Rug or Carpet Textile, 43000 Sashiko Stitches

$995.00
1 in stock
Fishermans Winter Boro Jacket Indigo Cotton  Sashiko c1900
Click Image To See Details

FJ-306
Fisherman's Winter Boro Jacket, Indigo Cotton Sashiko, c.1900

$3750.00
1 in stock
Exceptional Indigo Cotton Boro Shikibuton Futon Padding Sashiko
Click Image To See Details

Boro-3032
Exceptional Indigo Cotton Boro Shikibuton Futon Padding, Sashiko

$3195.00
1 in stock
Fishermans Winter Boro Jacket
Click Image To See Details

FJ-302
Fisherman's Winter Boro Jacket

$5695.00
1 in stock

Back | 1 | 2


© Copyright 2022, Kimonoboy