Don't Miss Out!
Discounts & News About Latest Items


Sashiko Lovers Indigo Cotton Kotatsu Table Cover
Click Image To See Details

Kotatsu-5005
Sashiko Lovers Indigo Cotton Kotatsu Table Cover

$995.00
1 in stock
Early Indigo Cotton Sashiko Boro Futon Large Fragment Textile
Click Image To See Details

Boro-3126
Early Indigo Cotton Sashiko Boro Futon Large Fragment Textile

$495.00
1 in stock
Early Katazome Indigo Hemp Boro Furoshiki Cover Textile
Click Image To See Details

Boro-3125
Early Katazome Indigo Hemp Boro Furoshiki Cover Textile

$1195.00
1 in stock
Kigata or Kashigata Wooden Sweets Mold Hand Carved Crane Tsuru
Click Image To See Details

KG-3026
Kigata or Kashigata Wooden Sweets Mold, Hand Carved Crane Tsuru

$125.00
1 in stock
Kigata or Kashigata Wooden Sweets Mold Hand Carved Mythical Turtle Minogame
Click Image To See Details

KG-3025
Kigata or Kashigata Wooden Sweets Mold, Hand Carved Mythical Turtle Minogame

$125.00
1 in stock
Kigata or Kashigata Wooden Sweets Mold Hand Carved Beet Kabu
Click Image To See Details

KG-3024
Kigata or Kashigata Wooden Sweets Mold, Hand Carved Beet Kabu

$99.00
1 in stock
Kigata or Kashigata Wooden Sweets Mold Hand Carved Chrysanthemum Kiku
Click Image To See Details

KG-3023
Kigata or Kashigata Wooden Sweets Mold, Hand Carved Chrysanthemum Kiku

$125.00
1 in stock
Kigata or Kashigata Wooden Sweets Mold Hand Carved Lotus Flower Hasu
Click Image To See Details

KG-3022
Kigata or Kashigata Wooden Sweets Mold, Hand Carved Lotus Flower Hasu

$125.00
1 in stock
Kigata or Kashigata Wooden Sweets Mold Hand Carved Pine Tree Matsu
Click Image To See Details

KG-3021
Kigata or Kashigata Wooden Sweets Mold, Hand Carved Pine Tree Matsu

$125.00
1 in stock
Kigata or Kashigata Wooden Sweets Mold Hand Carved Peach Momo
Click Image To See Details

KG-3020
Kigata or Kashigata Wooden Sweets Mold, Hand Carved, Peach Momo

$125.00
1 in stock
Kigata or Kashigata Wooden Sweets Mold Hand Carved Red Snapper Fish Tai
Click Image To See Details

KG-3019
Kigata or Kashigata Wooden Sweets Mold, Hand Carved, Red Snapper Fish Tai

$75.00
1 in stock
Indigo Cotton Boro Momohiki Worker Trouser Pants
Click Image To See Details

Momohiki-529
Indigo Cotton Boro Momohiki Worker Trouser Pants

$495.00
1 in stock
Indigo Cotton Boro Momohiki Worker Trouser Pants
Click Image To See Details

Momohiki-528
Indigo Cotton Boro Momohiki Worker Trouser Pants

$175.00
1 in stock
Indigo Cotton Boro Momohiki Worker Trouser Pants
Click Image To See Details

Momohiki-527
Indigo Cotton Boro Momohiki Worker Trouser Pants

$165.00
1 in stock
Indigo Cotton Boro Momohiki Firemans Trouser Pants c1900
Click Image To See Details

Momohiki-526
Indigo Cotton Boro Momohiki Firemans Trouser Pants, c.1900

$395.00
1 in stock
Indigo Cotton Boro Momohiki Worker Trouser Pants Extensive Sashiko
Click Image To See Details

Momohiki-525
Indigo Cotton Boro Momohiki Worker Trouser Pants, Extensive Sashiko

$495.00
1 in stock
Indigo Cotton Boro Momohiki Worker Trouser Pants
Click Image To See Details

Momohiki-524
Indigo Cotton Boro Momohiki Worker Trouser Pants

$249.00
1 in stock
Old Sakabukuro Cotton Sake Bag
Click Image To See Details

Sakabukuro-715
Old Sakabukuro Cotton Sake Bag

$89.00
1 in stock
Old Sakabukuro Cotton Sake Bag
Click Image To See Details

Sakabukuro-714
Old Sakabukuro Cotton Sake Bag

$89.00
1 in stock
Old Sakabukuro Cotton Sake Bag
Click Image To See Details

Sakabukuro-713
Old Sakabukuro Cotton Sake Bag

$89.00
1 in stock
Old Sakabukuro Cotton Sake Bag
Click Image To See Details

Sakabukuro-712
Old Sakabukuro Cotton Sake Bag

$99.00
1 in stock
Old Sakabukuro Cotton Sake Bag
Click Image To See Details

Sakabukuro-711
Old Sakabukuro Cotton Sake Bag

$99.00
1 in stock
Old Sakabukuro Cotton Sake Bag
Click Image To See Details

Sakabukuro-710
Old Sakabukuro Cotton Sake Bag

$89.00
1 in stock
Old Sakabukuro Cotton Sake Bag
Click Image To See Details

Sakabukuro-709
Old Sakabukuro Cotton Sake Bag

$109.00
1 in stock
Old Sakabukuro Cotton Sake Bag
Click Image To See Details

Sakabukuro-708
Old Sakabukuro Cotton Sake Bag

$89.00
1 in stock
Old Sakabukuro Cotton Sake Bag
Click Image To See Details

Sakabukuro-707
Old Sakabukuro Cotton Sake Bag

$99.00
1 in stock
Old Sakabukuro Cotton Sake Bag
Click Image To See Details

Sakabukuro-706
Old Sakabukuro Cotton Sake Bag

$119.00
1 in stock
Komebukuro Cotton And Some Silks Rice Bag Medium Size
Click Image To See Details

Kome-423
Komebukuro Cotton And Some Silks Rice Bag, Medium Size

$129.00
1 in stock
Komebukuro Silk Rice Bag Medium Siz
Click Image To See Details

Kome-422
Komebukuro Silk Rice Bag, Medium Siz

$69.00
1 in stock
Komebukuro Cotton Rice Bag Medium Size
Click Image To See Details

Kome-419
Komebukuro Cotton Rice Bag, Medium Size

$99.00
1 in stock
Antique Indigo Cotton Tsutsugaki Marital Futon Cover
Click Image To See Details

Tsutsugaki-336
Antique Indigo Cotton Tsutsugaki Marital Futon Cover

$3595.00
1 in stock

© Copyright 2015, Kimonoboy