Sign Up To Get Our...
Free E-Book:
"Japanese Boro Farmer Garments"
Important Sale News, Monthly Newsletter
Share This Page!


Katazome & Sarasa Textiles


Katazome Indigo Cotton Textile Double Chrysanthemum Design
Click Image To See Details

Katazome-2078
Katazome Indigo Cotton Textile Double Chrysanthemum Design

$65.00
3 in stock
Long Length Of Katazome Indigo Cotton Textile
Click Image To See Details

Katazome-2077
Long Length Of Katazome Indigo Cotton Textile

$119.00
4 in stock
Katazome Indigo Cotton Textile Stylized Chrysanthemum Design
Click Image To See Details

Katazome-2076
Katazome Indigo Cotton Textile Stylized Chrysanthemum Design

$59.00
1 in stock
Katazome Indigo Cotton Textile Stylized Chrysanthemum Design
Click Image To See Details

Katazome-2075
Katazome Indigo Cotton Textile Stylized Chrysanthemum Design

$69.00
8 in stock
Katazome Indigo Cotton Textile Stylized Chrysanthemum Design
Click Image To See Details

Katazome-2074
Katazome Indigo Cotton Textile Stylized Chrysanthemum Design

$69.00
8 in stock
Katazome Indigo Cotton Textile Stylized Chrysanthemum Design
Click Image To See Details

Katazome-2073
Katazome Indigo Cotton Textile Stylized Chrysanthemum Design

$69.00
3 in stock
9 Mixed Delightful Sarasa Cotton Textile Squares
Click Image To See Details

Mixed-Set-1016
9 Mixed Delightful Sarasa Cotton Textile Squares

$99.00
5 in stock
Sarasa Katazome Cotton Textile A Rare Find
Click Image To See Details

Sarasa-5033
Sarasa Katazome Cotton Textile, A Rare Find

$79.00
4 in stock
Sarasa Katazome Cotton Textile A Rare Find
Click Image To See Details

Sarasa-5030
Sarasa Katazome Cotton Textile, A Rare Find

$79.00
4 in stock
Sarasa Katazome Cotton Textile A Rare Find
Click Image To See Details

Sarasa-5027
Sarasa Katazome Cotton Textile, A Rare Find

$79.00
2 in stock
Sarasa Katazome Cotton Textile A Rare Find
Click Image To See Details

Sarasa-5026
Sarasa Katazome Cotton Textile, A Rare Find

$64.95
1 in stock
Sarasa Katazome Cotton Textile A Rare Find
Click Image To See Details

Sarasa-5023
Sarasa Katazome Cotton Textile, A Rare Find

$79.00
1 in stock
Sarasa Katazome Cotton Textile A Rare Find
Click Image To See Details

Sarasa-5022
Sarasa Katazome Cotton Textile, A Rare Find

$69.00
2 in stock
Sarasa Katazome Cotton Textile A Rare Find
Click Image To See Details

Sarasa-5019
Sarasa Katazome Cotton Textile, A Rare Find

$69.00
4 in stock
Early Katazome Indigo Hemp Patched Furoshiki Textile Faux Sashiko Pattern
Click Image To See Details

Furo-Boro-3154
Early Katazome Indigo Hemp Patched Furoshiki Textile, Faux Sashiko Pattern

$895.00
1 in stock
Katazome Brown Cotton Textile Stylized Japanese Sparrow suzume Design
Click Image To See Details

Katazome-2067
Katazome Brown Cotton Textile Stylized Japanese Sparrow (suzume) Design

$195.00
6 in stock
Katazome Indigo Cotton Textile Stylized Chrysanthemum Design
Click Image To See Details

Katazome-2069
Katazome Indigo Cotton Textile Stylized Chrysanthemum Design

$69.00
2 in stock
Katazome Indigo Cotton Textile Crane And Turtle Design
Click Image To See Details

Katazome-2066
Katazome Indigo Cotton Textile Crane And Turtle Design

$59.00
2 in stock
Sarasa Katazome Cotton Textile A Very Rare Find
Click Image To See Details

Sarasa-5015
Sarasa Katazome Cotton Textile, A Very Rare Find

$59.00
1 in stock
Sarasa Katazome Cotton Textile A Rare Find
Click Image To See Details

Sarasa-5014
Sarasa Katazome Cotton Textile, A Rare Find

$69.00
9 in stock
Sarasa Katazome Cotton Textile A Rare Find
Click Image To See Details

Sarasa-5012
Sarasa Katazome Cotton Textile, A Rare Find

$69.00
7 in stock
Sarasa Katazome Cotton Textile Crane and Floral Design A Rare Find
Click Image To See Details

Sarasa-5011
Sarasa Katazome Cotton Textile, Crane and Floral Design, A Rare Find

$99.00
2 in stock
Sarasa Katazome Cotton Textile A Rare Find
Click Image To See Details

Sarasa-5010
Sarasa Katazome Cotton Textile, A Rare Find

$59.00
6 in stock
Whimsical Sarasa Katazome Madder Indigo Cotton Textile A Very Rare Find
Click Image To See Details

Sarasa-5003
Whimsical Sarasa Katazome Madder Indigo Cotton Textile, A Very Rare Find

$149.00
9 in stock

© Copyright 2019, Kimonoboy