Antique Japanese Kasuri Cotton Futon Covers
Early Indigo Picture Kasuri Cotton Futon Cover
Click Image For Details, Size, etc
FC-3020
Early Indigo Picture Kasuri Cotton Futon Cover

1 in stock
$425.00
Qty:
Early Indigo Picture Kasuri Long Cotton Futon Cover Hyotan Gourd Pattern
Click Image For Details, Size, etc
FC-3019
Early Indigo Picture Kasuri Long Cotton Futon Cover, Hyotan Gourd Pattern

1 in stock
$475.00
Qty:
Early Indigo Picture Kasuri Cotton Futon Cover
Click Image For Details, Size, etc
FC-3018
Early Indigo Picture Kasuri Cotton Futon Cover

1 in stock
$295.00
Qty:

Early Indigo Picture Kasuri Cotton Futon Cover
Click Image For Details, Size, etc
FC-3017
Early Indigo Picture Kasuri Cotton Futon Cover

1 in stock
$395.00
Qty:
Large Antique Indigo Cotton Tsutsugaki Boro Kamon Futon Cover
Click Image For Details, Size, etc
Tsutsugaki-306
Large Antique Indigo Cotton Tsutsugaki Boro Kamon Futon Cover

1 in stock
$595.00
Qty:
Early Indigo Zanshi Remnant Threads Cotton Futon Cover
Click Image For Details, Size, etc
FC-3013
Early Indigo Zanshi, Remnant Threads, Cotton Futon Cover

1 in stock
$425.00
Qty:

Large Early Indigo Picture Kasuri Cotton Futon Cover
Click Image For Details, Size, etc
FC-3012
Large Early Indigo Picture Kasuri Cotton Futon Cover

1 in stock
$500.00
Qty:
Early Indigo Picture Kasuri Cotton Futon Cover
Click Image For Details, Size, etc
FC-3005
Early Indigo Picture Kasuri Cotton Futon Cover

1 in stock
$425.00
Qty:
Early Indigo Picture Kasuri Cotton Futon Cover
Click Image For Details, Size, etc
FC-3003
Early Indigo Picture Kasuri Cotton Futon Cover

1 in stock
$400.00
Qty:

Early Indigo Katazome Cotton Futon Cover With Kamon Family Crest
Click Image For Details, Size, etc
FC-3001
Early Indigo Katazome Cotton Futon Cover With Kamon Family Crest

1 in stock
$950.00 Sale! $595.00
Qty:Sale Vintage Japanese Textiles