Sold Gallery
Click Here To See Textiles For Sale

Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Next

Lady Farmers Vintage Kasuri Indigo Cotton Jacket
Click Image For Details, Size, etc
KJ-6030
Lady Farmer's Vintage Kasuri Indigo Cotton Jacket
$195.00
Sorry, Sold
Indigo Kasuri  Stripe Sashiko Farmers Cotton Jacket
Click Image For Details, Size, etc
KSJ-5047
Indigo Kasuri & Stripe Sashiko Farmer's Cotton Jacket

Full Size +++
$395.00
Sorry, Sold
Farmers Ragged Beauty Indigo Hemp Long CoatJacket
Click Image For Details, Size, etc
HK-5001
Farmer's Ragged Beauty Indigo Hemp Long Coat-Jacket
$495.00
Sorry, Sold

Exceptional Cotton Indigo Sashiko Kasuri Farmers Vest
Click Image For Details, Size, etc
KSV-9018
Exceptional Cotton Indigo Sashiko Kasuri Farmer's Vest
$425.00
Sorry, Sold
Kyotos Gion Matsuri Hemp Happi Coat Jacket
Click Image For Details, Size, etc
MJ-7001
Kyoto's Gion Matsuri Hemp Happi Coat Jacket
$495.00
Sorry, Sold
Indigo Stripe All Hemp Jacket Shirt
Click Image For Details, Size, etc
HJ-6002
Indigo Stripe All Hemp Jacket Shirt
$475.00
Sorry, Sold

Boro Patched Noragi Indigo Farmer Jacket For Display
Click Image For Details, Size, etc
BJ-9026
Boro Patched Noragi Indigo Farmer Jacket For Display
$395.00
Sorry, Sold
Boro Patched Noragi Indigo Farmer Jacket For Display
Click Image For Details, Size, etc
BJ-9025
Boro Patched Noragi Indigo Farmer Jacket For Display
$525.00
Sorry, Sold
Vintage Cotton Kasuri Indigo Vest
Click Image For Details, Size, etc
KV-7008
Vintage Cotton Kasuri Indigo Vest
$95.00
Sorry, Sold

Vintage Cotton And Hemp Kasuri Indigo Vest
Click Image For Details, Size, etc
KV-7009
Vintage Cotton And Hemp Kasuri Indigo Vest
$145.00
Sorry, Sold
Natural Fiber Hemp Jacket Solid Indigo Cotton Lapel and Collar
Click Image For Details, Size, etc
HJ-6001
Natural Fiber Hemp Jacket, Solid Indigo Cotton Lapel and Collar
$475.00
Sorry, Sold
Komebukuro Cotton Rice Bag
Click Image For Details, Size, etc
Kome-380
Komebukuro Cotton Rice Bag
$90.00 Sale! $69.00
Sorry, Sold

Komebukuro Cotton Rice Bag
Click Image For Details, Size, etc
Kome-379
Komebukuro Cotton Rice Bag
$90.00 Sale! $69.00
Sorry, Sold
Komebukuro Cotton Rice Bag
Click Image For Details, Size, etc
Kome-378
Komebukuro Cotton Rice Bag
$90.00 Sale! $69.00
Sorry, Sold
Komebukuro Cotton Rice Bag
Click Image For Details, Size, etc
Kome-377
Komebukuro Cotton Rice Bag
$90.00 Sale! $69.00
Sorry, Sold

Komebukuro Cotton Rice Bag
Click Image For Details, Size, etc
Kome-376
Komebukuro Cotton Rice Bag
$90.00 Sale! $69.00
Sorry, Sold
Komebukuro Cotton Rice Bag
Click Image For Details, Size, etc
Kome-375
Komebukuro Cotton Rice Bag
$90.00 Sale! $69.00
Sorry, Sold
Old Tsutsugaki Indigo Cotton Hanten Happi Jacket
Click Image For Details, Size, etc
Hanten-9004
Old Tsutsugaki Indigo Cotton Hanten Happi Jacket
$275.00 Sale! $147.00
Sorry, Sold

Old Tsutsugaki Indigo Cotton Hanten Happi Jacket
Click Image For Details, Size, etc
Hanten-9003
Old Tsutsugaki Indigo Cotton Hanten Happi Jacket
$275.00 Sale! $147.00
Sorry, Sold
Old Tsutsugaki Indigo Cotton Hanten Happi Jacket
Click Image For Details, Size, etc
Hanten-9002
Old Tsutsugaki Indigo Cotton Hanten Happi Jacket
$275.00 Sale! $147.00
Sorry, Sold
Old Tsutsugaki Indigo Cotton Hanten Happi Jacket
Click Image For Details, Size, etc
Hanten-9001
Old Tsutsugaki Indigo Cotton Hanten Happi Jacket
$275.00 Sale! $147.00
Sorry, Sold

Lady Farmers Vintage Kasuri Indigo Cotton Jacket
Click Image For Details, Size, etc
KJ-6029
Lady Farmer's Vintage Kasuri Indigo Cotton Jacket
$225.00
Sorry, Sold
Boro Farmers Jacket  DIY Repair Project
Click Image For Details, Size, etc
BJ-9024
Boro Farmer's Jacket (DIY Repair Project)
$275.00 Sale! $150.00
Sorry, Sold
Boro Patched Noragi Indigo Farmer Jacket
Click Image For Details, Size, etc
BJ-9023
Boro Patched Noragi Indigo Farmer Jacket
$295.00
Sorry, Sold

Antique Kasuri Indigo Cotton Yogi
Click Image For Details, Size, etc
Yogi-9005
Antique Kasuri Indigo Cotton Yogi
$575.00
Sorry, Sold
Buddhist Temple Pilgrims Cotton Jacket
Click Image For Details, Size, etc
PJ-507
Buddhist Temple Pilgrim's Cotton Jacket
$275.00 Sale! $135.00
Sorry, Sold
Buddhist Temple Pilgrims Cotton Jacket
Click Image For Details, Size, etc
PJ-506
Buddhist Temple Pilgrim's Cotton Jacket
$275.00 Sale! $135.00
Sorry, Sold

Very Old Tabi Footware Sashiko Stitched Hand Made Hand Sewn
Click Image For Details, Size, etc
Tabi-7001
Very Old Tabi Footware, Sashiko Stitched, Hand Made, Hand Sewn
$125.00
Sorry, Sold
Buddhist Temple Priest Hemp Jacket
Click Image For Details, Size, etc
PJ-505
Buddhist Temple Priest Hemp Jacket
$325.00
Sorry, Sold
Noragi Solid Dark Indigo Hemp Farmer Vest
Click Image For Details, Size, etc
HV-301
Noragi Solid Dark Indigo Hemp Farmer Vest
$150.00
Sorry, Sold

Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Next